Treść dodano: 05.01.2022

Szprosy istnieją od dawna, pojawiły się razem z najstarszymi oknami.
Ich nazwa Sprosse wywodzi się z języka niemieckiego i oznacza szczeblinę lub szczebel.
Tak naprawdę szprosy to elementy dzielące szybę w oknach na mniejsze pola.
Kiedyś były konieczne, gdyż okno tworzono z kilku mniejszych szyb.
Dziś montowane są głównie dla ozdoby i dekoracji. Mają udekorować okna i sprawić, aby dom nabrał niepowtarzalnego uroku.
Nasza inwestycja w Kazimierzu Dolnym bez szprosów, nie prezentowałaby się tak okazale.
Tutaj szprosy idealnie spełniły swoje zadanie, nadając oknom Vetrex V82 indywidualnego charakteru.
Zgodnie z życzeniem inwestora okna i szprosy zostały wykonane w kolorze zewnętrznym orzech, wewnątrz natomiast zastosowaliśmy ponadczasową biel.

Wszystkie konstrukcje zostały zamontowane prawidłowo.
Wykonany montaż prawidłowy okien spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065):

*Uszczelnienie połączeń okien z ościeżami powinno uniemożliwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza budynków, (§ 318).

*Na wewnętrznej powierzchni połączeń okien z ościeżami nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych, (§ 321).

*Połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza, (pkt. 3.2.1 zał. nr 2).

 

Najwyższej jakości materiały montażowe i uszczelniające do prawidłowego montażu, dostarczyła niezawodna firma Windowtech

Okna Radom

Okna Puławy