Treść dodano: 13.05.2021

To jeden z kluczowych etapów procesu zakupu swoich wymarzonych okien i drzwi.
Właśnie w jego trakcie ustalane są najważniejsze kwestie i newralgiczne decyzje, takie jak:

- precyzyjne pomiary
- uzgodnienie sposobu montażu
- przygotowanie otworów
- kierunki otwierania
- poziomy parapetów
- docelowa wysokość okien w kuchni
- dopasowanie okien do specyfiki pomieszczeń
- wyznaczenie poziomu podłóg
- wybór osłon zewnętrznych i sposobu ich sterowania
- zaplanowanie prac
- sprawdzenie możliwości swobodnego dojazdu
- kontrola dostępu do prądu
- ustalenie zakresu prac i obowiązków dla stron umowy
- logistyka

Ze względu na szeroki wachlarz uzgodnień, pomiarami powinien zajmować się doświadczony technik lub monter stolarki.

 Komfort w ramach okien

#komfort #okna #prawidłowymontaż #drzwi #pvc #vetrex #pcv #pcw #veka #montaż #ciepłymontaż #radom #puławy #window #dom #budowa

Okna Radom

Okna Puławy