Treść dodano: 15.08.2021

Uw to symbol współczynnika przenikania ciepła. Współczynnik Uw podaje ilość ciepła, która przepływa przez 1 m2 okna, przy stałej różnicy temperatury pomiędzy wnętrzem budynku i otoczeniem, wynoszącej 1 K. Dlatego wyraża się go w jednostce W/(m²•K). Współczynnik ten określa przenikanie ciepła dla całego okna. Im jest niższy, tym więcej można zaoszczędzić na opłatach za ogrzewanie. Litera "w" przy symbolu współczynnika U bierze się od angielskiego słowa window, czyli okno. Na jego ostateczną wartość składają się parametry cieplne poszczególnych elementów okna: profili (Uf), pakietu szybowego (Ug) oraz wartość tzw. mostka termicznego przy styku szyby z ramą (Ψ).  W praktyce parametry użytkowe okien, w tym również współczynnik Uw zależy od wykorzystanych przez producenta technologii  i elementów składowych okna takich jak:

- pakiety szybowe
- profile okienne

Przenikalność cieplna okien może być wyznaczana na podstawie odpowiednich pomiarów i badań lub drogą obliczeń, poprzez zastosowanie wzoru podanego w normie PN-EN ISO 10077-1. (Wzór ze zdjęcia) 

gdzie:

Ug – współczynnik przenikania ciepła oszklenia
Ag – pole powierzchni szyby
Uf – współczynnik przenikania ciepła ramy
Af – pole powierzchni ramy
Ψg – liniowy współczynnik przenikania ciepła spowodowany połączonymi efektami oszklenia, ramki dystansowej i ramy
lg – długość liniowego mostka cieplnego na styku szyby z ramą
A – całkowite pole powierzchni okna = (Ag + Af).

 

Okna Radom

Okna Puławy